Het doel

Zoals bij ieder plan en project is het een must om te beginnen bij de basis, 'wat is het doel'. Wat is uw ideale tuin en aan welke voorwaarden moet deze voldoen.

Bij Hoveniersbedrijf Hans Knol starten we daarom ook altijd bij de basis, zodat het eindproduct zo optimaal mogelijk aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om grootgroen projecten of om een particuliere tuin.


Stacks Image 262

Een eerste gesprek

Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw wensen, stijl en uw eigen ideeën. Dit gesprek vindt, bij een bestaande situatie, bij voorkeur plaats op de locatie. Meestal wordt er naar aanleiding van het gesprek afgesproken dat een ontwerp gemaakt zal worden.


Stacks Image 264

Het ontwerp

Daarna begint het echte werk voor de ontwerper. De locatie wordt opgemeten, inclusief eventuele hoogteverschillen. Foto’s worden gemaakt om omgeving en locatie vast te leggen in de oude situatie.
Op de tekentafel ontwikkelt de ontwerper aan de hand van de verzamelde gegevens het meest optimale plan voor uw tuin. De juiste materialen, kleuren, vormgeving en planten worden uitgezocht voor een bij u passend ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp wordt met u besproken en toegelicht. Als het ontwerp, na eventuele aanpassingen definitief is, is het mogelijk dit verder uit te werken. Dat wil zeggen, we kunnen (gedetailleerde) beplantingsplannen maken en bouwkundige constructies technisch uitwerken.


Stacks Image 266